Cena pronájmu za přistavení kontejneru (bez DPH)

Do 5 km         Do 10 km         Do 15 km        Do 20 km         Nad 20 km         Čekání

300 Kč             400 Kč               525 Kč              650 Kč               20 Kč/km           150Kč /30 min

 

Pronájem kontejneru je první den ZDARMA, za každý následující den účtujeme 100 Kč bez DPH. Ceny jsou pouze orientační, při dlouhodobé spolupráci jsou ceny smluvní. Našim zákazníkům přistavujeme kontejnery do požadované lokality. Po naplnění kontejneru se postaráme o odvoz suti a odpadu  a následnou recyklaci, která je v ceně.  

 

Nabízíme tyto služby:

-    přistavení kontejneru, odvoz stavebních sutí a velkoobjemového odpadu

-    odvoz zeleně, substrátu, zeminy, ornice, mulčovací kůry

-    prodej a přeprava štěrku, písku, betonu

-    převoz stavebního materiálu a strojů

STAVEBNÍ MATERIÁLY

PRACOVNÍ ODĚVY